16 grudnia b.r. odbędą się wybory uzupełniające do Prezydium Rady Młodzieżowej II LO. Wybory poprzedzą dwie debaty kandydatów – pierwsze już w najbliższy poniedziałek. Szczegóły na plakacie: