Nasze Liceum posiada bardzo bogatą tradycję kształcenia humanistycznego, dzięki czemu doczekaliśmy się wielu znakomitych absolwentów realizujących się w takich dziedzinach, jak media, kultura czy polityka. Warto podkreślić, że klasa lingwistyczna – w której wiodącym przedmiotem jest nauczany na poziomie rozszerzonym język angielski – działa w naszej szkole już od 50 lat! Natomiast od 2005 roku prowadzimy w szkole także klasę dwujęzyczną z językiem hiszpańskim, wybieraną przede wszystkim przez młodzież uzdolnioną humanistycznie. W programie tej ostatniej znaleźć można prowadzone w języku hiszpańskim zajęcia z literatury, historii i geografii Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych.

 

W ostatnich miesiącach szczególnie dumni jesteśmy z sukcesu Dominiki Tylcz z klasy 2h, która pod opieką nauczycielki języka polskiego – mgr Krystyny Sojki, brała udział w XLV Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, zajmując II miejsce w Polsce! Warto podkreślić, że rok temu Dominika została finalistką innej olimpiady – XXXVIII Olimpiady Artystycznej (opieka mgr Beaty Skwary).

 

Wśród uczniów i absolwentów klas humanistycznych z ostatnich lat warto wyróżnić szczególnie tych, którzy uhonorowani zostali Laurem Absolwenta. Są to osoby, które zdobyły najwyższe wyróżnienia olimpijskie, osiągały bardzo dobre wyniki ze wszystkich przedmiotów, co więcej – potrafiły naukę łączyć z autentyczną pasją humanistyczną (np. dziennikarską, artystyczną, aktorską). Byli to m.in.:

 

Aleksander Płaza – tegoroczny zdobywca Lauru Absolwenta. W 2014 roku został laureatem I miejsca IV Olimpiady Języka Hiszpańskiego (opiekun mgr Agnieszka Grzyśka), brał też kilka razy w okręgowych zmaganiach Olimpiady Historycznej (pod opieką mgr Anny Richter). Aktywnie działał w Szkolnym Teatrze Hiszpańskim.

Daria Kolarczyk – w 2014 roku została wyróżniona specjalnym Olimpijskim Laurem Absolwenta. Daria była laureatką IV miejsca IV Olimpiady Języka Hiszpańskiego, finalistką III Olimpiady Języka Hiszpańskiego oraz finalistką XXXVIII Olimpiada Języka Angielskiego (opiekunowie mgr Piotr Zieliński, mgr Jadwiga Sozańska). Poza tym Daria odnosiła sukcesy wraz ze Szkolnym Teatrem Hiszpańskim

Paulina Konca – zdobywczyni Lauru z roku 2012. Paulina była podwójną laureatką II i III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Kulturze Popularnej (opieka: dr Paweł Ciećwierz), finalistką XXIII Olimpiady Filozoficznej i XL Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (opieka: mgr Krystyna Sojka). Zdobyła także wiele nagród w konkursach humanistycznych, m.in. II miejsce w XXIX Wojewódzkim Konkursie na Recenzję Teatralną.

Jakub Gubała – zdobywca Lauru z 2010 roku. Finalista LI Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, laureat XIII Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej, finalista L Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, uczestnik XXVI Olimpiady Historycznej (opieka: mgr Anna Ptaszyńska-Zaród).

 

Poznaj wszystkich olimpijczyków i uczestników konkursów humanistycznych z ostatnich lat: Laureaci olimpiad i konkursów humanistycznych