„Każda teraźniejszość ma swoją przeszłość…”

ur.1937 –  zm.2021

1 marca 2021 roku zmarła Pani mgr Stefania Izydorczyk Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Katowicach. Funkcję tę pełniła w latach 1972 – 1991. Był to czas rozwoju szkoły oraz stałego podnoszenia poziomu i rangi liceum w środowisku. To wtedy wybudowano i otwarto basen szkolny, szczycono się poszerzonym, wysokim poziomem nauczania języka angielskiego, wtedy powstały nowoczesne pracownie biologiczne do nauczania biologii w klasach o profilu biologiczno-chemicznym. Szkoła osiągała wysokie lokaty w przyjęciach maturzystów na wyższe uczelnie. Uczniowie mocno angażowali się w życie szkoły, uczestniczyli w organizacjach młodzieżowych, zawodach międzyszkolnych, sami organizowali różne przedsięwzięcia. Wysoki był poziom organizowanych akademii i innych uroczystości. Istniała rywalizacja klas o miano najlepszej w szkole. 
Dyrektor Stefania Izydorczyk bardzo wspierała te wszystkie przedsięwzięcia i często była ich inicjatorką. Zawsze znajdowała czas dla swoich uczniów, chociaż zarządzanie liceum i rozwiązywanie problemów z tym związanych wcale nie było łatwe. Swoje dyrektorowanie w liceum musiała bowiem rozpocząć od zorganizowania kadry nauczycielskiej (był to okres reorganizacji kadrowej w liceach katowickich). Proces ten trwał dobrych parę lat. Wielu nauczycieli „zaliczyło” wtedy gabinet Dyrektor Izydorczyk. Jedni zostawali, inni odchodzili. Ci, którzy zostali, nie mieli taryfy ulgowej. Mocno musieli zakasać rękawy i brać się do roboty. Dyrektor Stefania Izydorczyk doceniała  pracę nauczycieli. Była dobrym psychologiem i umiała trafnie oceniać sytuacje i zachowania ludzi.
W szkole panowała zasada „uczeń ponad wszystko”. I tak było do końca, czyli do przejścia Pani Dyrektor na emeryturę.
Byłam jednym z tych nauczycieli, którzy mieli możliwość pracować z dyrektor Stefanią Izydorczyk od 1973 roku aż do Jej emerytury.
Dużo nauczyła mnie współpraca z Panią Dyrektor Izydorczyk. To Jej zawdzięczam moją decyzję o pracy w Kuratorium Oświaty, co potem wpłynęło na moje dalsze losy zawodowe. Nigdy tego nie zapomnę. W mojej pamięci pozostanie też Jej wizerunek – kobiety zawsze eleganckiej, wyprostowanej, o nienagannej fryzurze, przechadzającej się po korytarzu szkoły i mającej „oko” na wszystko. Do dziś zachowałam też pismo Pani Dyrektor skierowane do nauczycieli po przejściu na emeryturę.

                                                                                          Maria Szweda
                                                                              nauczyciel biologii (1973-1991)
                                                                                Dyrektor Liceum (1993-2007)