Akademia Ostatniego Dzwonka jest jedną z najważniejszych tradycji naszego Liceum. Zawsze w ostatni piątek kwietnia około południa nasi maturzyści przechodzą w uroczystym szpalerze przez całą szkołę, oklaskiwani przez młodszych uczniów i przy brzmieniu bardzo długiego dzwonka. Akademia jest okazją, by wspominać minione trzy lata, ale przede wszystkim – służy uhonorowaniu tych uczniów, którzy w czasie swojej nauki w Konopnickiej osiągnęli największe sukcesy. 27 kwietnia 2018 roku do odebrania zasłużonych nagród wywołani zostali uczniowie, którzy osiągnęli najwyższe średnie w danych klasach, uczniowie, którzy zdobyli świadectwa z wyróżnieniem, olimpijczycy i laureaci konkursów przedmiotowych, najlepsi sportowcy, a w końcu wszyscy uczniowie kolejnych klas!

Podczas uroczystości nie zabrakło oczywiście życzeń złożonych przez dyrektor szkoły – mgr Marię Glier, i wicedyrektor – mgr Anastazję Nędzi, przekazania opieki na pocztem sztandarowym młodszym rocznikom, a także podziękowań dla rodziców, którzy w szczególny sposób byli zaangażowani w życie szkoły. Zwieńczeniem dnia było wręczenie tegorocznego Lauru Absolwenta. Jego zdobywcą został uczeń klasy 3h1 – Jakub Szyll.

Po wręczeniu wszystkich nagród i wyróżnień, w części artystycznej zgromadzeni mogli wysłuchać utworów muzycznych przygotowanych przez pierwszo- i drugoklasistów pod kierunkiem prof. Jadwigi Sozańskiej, w tym – brawurowo wykonanego przez duet Ola Szpor i Maciej Berdzik „Time to say goodbye”. Ważną częścią programu artystycznego był także polonez zatańczony przez utytułowaną w konkursach grupę taneczną maturzystów kierowaną przez prof. Pawła Didkowskiego.

Fot. Natalia Szromek (2a1) i dr Wojciech Rusinek