Przypominamy, że do 20 grudnia trwa w naszej szkole akcja zbierania makulatury – należy ją dostarczyć pracownikom obsługi na portiernię przy sali gimnastycznej A.

Podsumowanie akcji i wyniki zostaną ogłoszone po 10 stycznia. Co ważne dla całej naszej społeczności – środki zebrane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na zakup papieru ksero na potrzeby uczniów i szkoły, akcja wpisuje się zatem w proekologiczne działania podejmowane w Konopie.

UWAGA!

Rada Rodziców sfinansuje WYJŚCIE DO KINA klasie, która zbierze najwięcej kilogramów makulatury w semestrze. Wyjście odbędzie się w ustalonym z wychowawcą terminie. Poza tym pod koniec roku szkolnego NAGRODZONE zostaną osoby, które indywidualnie oddadzą największą ilość makulatury.