WEEKENDOWY KONKURS FILMOWY

KONOPA VS. KOPERNIK

ODBĘDZIE SIĘ OD 25 DO 27 WRZEŚNIA

ZGŁOSZENIA EKIP (I ZGODY RODZICÓW)

NAJPÓŹNIEJ DO 24 WRZEŚNIA

PRZYJMUJE DR P. CIEĆWIERZ

HARMONOGRAM:
25 września g. 15.00, liceum im. M. Kopernika – losowanie gatunków (przedstawiciele grup)
25-27 września – realizacja filmów
28 września g. 7.50, liceum im. M. Kopernika – złożenie filmów

 

Ogłoszenie wyników, pokaz filmów i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się na początku października (po konsultacjach Jury).

 

Grupy, którym termin uniemożliwia realizację filmu, proszone są o kontakt z dr. P. Ciećwierzem.