Świadectwa dojrzałości i aneksy do świadectw będą do odbioru w szkole 5 lipca 2016 od godziny 12.00.

 

Jednocześnie informujemy, że 5 lipca br. od godz. 00:00 udostępnione zostaną wyniki egzaminów w serwisie dla maturzystów.