Prosimy o lekturę listu Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącego szczepień ochronnych:

LIST MEN I GIS