II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach informuje o wolnych miejscach w klasie dwujęzycznej hiszpańskiej. Warunkiem podjęcia nauki w tej klasie jest przystąpienie do testu kompetencji językowych z języka hiszpańskiego, który odbędzie się

11 lipca b.r. o godzinie 11.00

Aby przystąpić do testu, należy od 6 lipca b.r. złożyć w szkole wniosek o przyjęcie do szkoły w ramach rekrutacji uzupełniającej (miejsce składania – punkt odbioru dokumentów w sali nr 4 tuż przy głównym wejściu do szkoły).

Uwaga!

 • należy stawić się w II LO na pół godziny przed rozpoczęciem sprawdzianu
 • należy okazać ważną legitymację szkolną

Zakres materiału obowiązujący na teście kompetencji językowych znajduje się tutaj.


DLACZEGO WARTO SIĘ UCZYĆ W NASZEJ KLASIE DWUJĘZYCZNEJ HISZPAŃSKIEJ?

Klasa pod patronatem Ambasady Królestwa Hiszpanii.

 • język obcy: hiszpański, angielski
 • język hiszpański na poziomie dwujęzycznym
 • literatura hiszpańska, historia Hiszpanii oraz geografia Hiszpanii nauczane w języku hiszpańskim przez wysoko wykwalifikowanych nauczycieli z Hiszpanii
 • przygotowanie do matury hiszpańskiej „Titulo de Bachiller”
 • przygotowanie do studiów na wydziałach uniwersytetów wymagających posiadania certyfikatu matury międzynarodowej
 • przygotowanie do studiów na uniwersytetach w Hiszpanii
 • Szkolny Teatr „Titiriteros” – fakultatywne zajęcia teatralne, sukcesy w Krajowych i Międzynarodowych Przeglądach Teatrów Hiszpańskich
 • wieloletnia tradycja w organizacji Regionalnego Konkursu Wiedzy o Hiszpanii i Krajach Hispanojęzycznych
 • warsztaty kulturowo-językowe w Madrycie i Barcelonie
 • sukcesy w Olimpiadach: Języka Hiszpańskiego (6 laureatów, 21 finalistów), Literatury
  i Języka Polskiego, Filozofii, Lingwistyki Matematycznej Teoretycznej i Stosowanej oraz Wiedzy o Kulturze Popularnej
 • losy absolwentów: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wyższa Szkoła Teatralna w Łodzi, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet w Granadzie, Barcelonie i Madrycie, uniwersytety w Danii i Wielkiej Brytanii