13 czerwca uczniowie klasy 2c1 wzięli udział w warsztatach w Politechnice Śląskiej. Do udziału w nich zaprosił nas Wydział Inżynierii Biomedycznej, który sprawuje patronat naukowy nad naszymi klasami matematycznymi. Odwiedziliśmy Katedrę Informatyki Medycznej i Sztucznej Inteligencji oraz Centrum Wspomagania Medycyny EHTIC, gdzie pod okiem dr Jacka Kawy oraz innych pracowników naukowych jednostki poznawaliśmy tajniki technicznej strony procedur medycznych. Szczególnym zainteresowaniem naszych uczniów cieszyły się symulatory zabiegów endoskopowych.