Warsztaty profilaktyczne „Rozpoznawanie własnych emocji i asertywne reagowanie”

Uczniowie wybranych klas II i III uczestniczą w warsztatach profilaktycznych odbywających się w Pałacu Młodzieży w Katowicach. Zajęcia odbywają się przez cały październik i listopad.
Tematyka zajęć dotyczy obszaru budowania relacji, emocjonalności młodych osób, leku przed oceną oraz poczucia wartości.
Warsztaty prowadzone są z wykorzystaniem ćwiczeń, dyskusji, metod aktywizujących, w których uczestnicy mają wpływ na przebieg zajęć oraz są angażowani do aktywnego udziału w zajęciach. Realizacja warsztatów opiera się na metodach aktywizujących z wykorzystaniem Dialogu Motywującego jako wiodącego sposobu komunikowania się z młodzieżą.