W ramach współpracy patronackiej z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich) w grudniu b.r. odbyły się w naszej szkole dwa spotkania:

 

 

 

 

  • wykład dr Bożeny Szałasty-Rogowskiej Mity greckie – reaktywacja (3.12)
  • warsztaty prowadzone przez mgr Katarzynę Frukacz Reporter i inne kultury – o relacjach międzykulturowych we współczesnym reportażu literackim (17.12)

 

W wykładzie uczestniczyły klasy 1a1 i 1a2 – było to pierwsze spotkanie uczniów naszych pierwszych klas humanistycznych z uniwersyteckim podejściem do interpretacji dzieł kultury. Wykład związany był z prowadzonym w naszej szkole cyklem kształcenia – uczniowie mogli pogłębić swoją wiedzę o mitologii greckiej, szczególnie w zakresie przekładu intersemiotycznego (ważne miejsce w prezentowanym materiale zajmowały analizy obrazów nawiązujących do mitu o Orfeuszu i Eurydyce).

 

W warsztatach poświęconych współczesnemu polskiemu reportażowi uczestniczyli natomiast maturzyści przygotowujący się do zdawania egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Oprócz refleksji nad pojęciem kultury i krótkiego przeglądu tendencji w najnowszym reportażu, grupa wzięła udział w żywej dyskusji zogniskowanej wokół pojęć Inności, odmienności kulturowej i tolerancji, do czego pretekstem stał się omawiany podczas zajęć reportaż Lidii Ostałowskiej.

 

Dziękujemy serdecznie badaczkom z Uniwersytetu Śląskiego za wizytę w murach naszej szkoły, już wkrótce nasi uczniowie wezmą udział w zajęciach uczelnianych.