Spojrzenie na siebie i mówienie o sobie bywa trudne. Samoakceptacja i poczucie własnej wartości jest bardzo ważne dla rozwoju psychofizycznego. Propozycja zajęć warsztatowych, rozwijających mocne strony uczestników jest początkiem budowania osobowości wierzącej we własne możliwości, zdolności i predyspozycje. Zajęcia dla kl. II poprowadzili specjaliści z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Katowicach w dniu 20.11.2019