W dniach 05.09 – 09.09.2016 pięcioro uczniów Konopnickiej z klas drugich i trzecich o profilu biologiczno-chemicznym uczestniczyło  w warsztatach ekologicznych w Międzyzdrojach.
W ramach projektu Baltic Sea Project oraz we współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim, wraz z uczniami z Danii, Niemiec i Litwy uczniowie naszej szkoły poszerzali swoją wiedzę biologiczną i ekologiczną. Zorganizowane przez wykwalifikowaną kadrę wykłady i warsztaty wzbogaciły ich wiedzę i zainteresowały problemem ochrony środowiska, zwłaszcza rejonów nadbałtyckich.

Cezary Gański klasa 3b2