W listopadzie klasy drugie i trzecie biol-chem miały okazję odwiedzić Centrum Medycyny Doświadczalnej SUM w Katowicach-Ligocie. Warsztaty zorganizował i przeprowadził dla nas pracownik CMD – prof. dr hab. n. med. Jerzy Stojko. Mogliśmy bliżej zapoznać się z głównymi częściami budynku: hodowlaną oraz naukowo-laboratoryjną. Usłyszeliśmy o unikalnym w skali kraju wyposażeniu sali operacyjnej dla zwierząt oraz rygorystycznych normach dotyczących hodowli zwierząt doświadczalnych. Na zakończenie wzięliśmy udział w najlepszej z możliwych lekcji anatomii ssaka – badaniu autopsyjnym szczura.