Program odzyskania i edukacyjnego wykorzystania opuszczonych miejscowości

 

Actividad de recuperación y utilización educativa de pueblos abandonados  

 

 

Hiszpańskie Ministerstwo Edukacji, Kultury i Sportu ogłasza w Dz. U. stypendia na uczestnictwo latem 2016 w „Programie odzyskania i edukacyjnego wykorzystania opuszczonych miejscowości”, który ma miejsce w miejscowościach Búbal (Huesca), Granadilla (Cáceres) i Umbralejo (Guadalajara).

 

 

Wszystkie koszty wyjazdu są pokryte za wyjątkiem kosztów podróży.

 

 

Po raz kolejny w zasadach programu pojawiła się możliwość uczestnictwa w nim uczniów z oddziałów dwujęzycznych z językiem hiszpańskim z państw UE, jako formy wsparcia jak również odpowiedzi na zainteresowanie nauką języka hiszpańskiego. Mogą uczestniczyć w tym programie uczniowie oddziałów dwujęzycznych pomiędzy 15 a 18 rokiem życia.

 

 

Niemniej jednak przypominamy dyrektorom szkół jak i wychowawcom, że uczniowie podróżują sami, bez opieki, aż do momentu stawienia się w wyznaczonym miejscu, dlatego też powinna być brana pod uwagę dojrzałość oraz zaradność uczniów wnioskujących o stypendium.

 

Zajęcia będą realizowane w okresach siedmiodniowych, od poniedziałku do niedzieli, w następujących terminach:

 

Pierwszy turnus: od 17 do 23 lipca

Drugi turnus: od 24 de 30 lipca

Czwarty turnus: od 31 lipca do 6 sierpnia

Czas składania wniosków: Do 15 czerwca 2016. Należy zarejestrować się na stronie Ministerstwa Edukacji, Kultury i Sportu:

http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/996199/ficha.html

celem wypełnienia formularza on-line i załączenia wymaganej dokumentacji w formie elektronicznej. Za pośrednictwem aplikacji informatycznej uczeń otrzyma oficjalny formularz wniosku do wydrukowania, podpisania i złożenia w rejestrze Ministerstwa Edukacji, Kultury i Sportu (c/ Los Madrazo, 15-17, 28014 Madrid) lub w Biurze Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce (Ul. Fabryczna, 16/22, lok. 22 00-446 Warszawa). Jeżeli będą wysyłane pocztą, liczy sie data wpłynięcia do biura – przed 15 czerwca! (liczy się data stempla rejestru wpłynięcia). Każdy zainteresowany wypełnia 1 formularz i zaznacza w nim wybraną przez siebie miejscowość lub miejscowości w kolejności preferencji.

 

 

Do każdego wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

a) Oficjalny formularz wniosku do pobrania na podanej stronie odpowiednio podpisany (w przypadku osób niepełnoletnich podpisuje także rodzic lub opiekun prawny).

b) Oceny ucznia otrzymane na świadectwie szkolnym w ub. roku szkolnym 2014/2015, poświadczone przez dyrektora szkoły (wg wzoru I) – oceny wyrażone w polskiej skali ocen numerycznej.

c) Oceny ucznia proponowane na zakończenie roku szkolnego 2015/2016, poświadczone przez dyrektora szkoły (wg wzoru II) – oceny wyrażone w polskiej skali ocen numerycznej.

d) W wyjątkowych sytuacjach, informacja o społecznej lub rodzinnej sytuacji ucznia (Aneks II, na koncu BOE)

 

 

Załączamy informacje w oryginale opublikowaną w hiszpańskim Dzienniku Ustaw.

 

 

Uwaga! Bardzo prosimy, aby wnioski składali tylko ci uczniowie, którzy mają pewność, że jeżeli zostaną wybrani, będą mogli w nim uczestniczyć. W przypadku rezygnacji z wyjazdu, już po przyznaniu miejsc, miejsce niewykorzystane przechodzi na poczet innego kraju.

 

Prosimy również pamiętać o tym, iż uczniowie niepełnoletni podróżują sami aż do wyznaczonego miejsca spotkania.

 

Consejería de Educación de la Embajada de España

Biuro Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii

ul. Fabryczna 16/22 local 22

00-446 Warszawa – Varsovia

tel.: 22 626 98 11/12

fax: 22 622 07 33

www.mecd.gob.es/polonia