Jaką rolę język odgrywa w kształtowaniu naszej wiedzy o świecie, podstawowych schematów myślenia, światopoglądu? Czy to my wybieramy słowa, czy raczej język wybiera nas? Na ile jesteśmy wolni w kształtowaniu tzw. językowego obrazu świata? Kwestie te zostały poruszone podczas wykładu gościnnego prof. Jolanty Tambor z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który odbył się w Konopnickiej 5 grudnia 2016 r. Uczniowie klas 2a1 i 2a2 realizujący program z języka polskiego w zakresie rozszerzonym podczas spotkania z prof. Tambor poznali główne pojęcia i problemy wiążące się z problematyką językowego obrazu świata, wykład był także okazją do poznania akademickiej refleksji nad językiem jako zjawiskiem społecznym. W ramach zajęć uczniowie mogli także samodzielnie (i z sukcesem!) przetłumaczyć definicję sformułowaną w jednym z nowych dialektów… Papui-Nowej Gwinei (na zdjęciu)!

 

Wykład odbył się w ramach współpracy naukowej II LO z Katedrą Międzynarodowych Studiów Polskich Wydziału Filologicznego UŚ.