Uczniów II LO zapraszamy do udziału w

V SZKOLNYM KONKURSIE NA FELIETON

POD HASŁEM

KULTURA  OSOBISTA PILNIE  POSZUKIWANA

 

 

 

 

 

ZAŁOŻENIA KONKURSU:

W dzisiejszych czasach kultura osobista jest chyba „towarem deficytowym”, a media społecznościowe, które są obrazem naszych przekonań, pełne są dowodów złości, wulgarności i przemocy (słownej).

Czekamy na felietony, które podejmą problem aktualności zasad dobrego wychowania i etyki społecznej w rzeczywistości coraz bardziej ceniącej agresję.

Konkurs odbywa się w ramach ogólnopolskiego projektu „Moje zachowanie świadczy o mnie”.

 

 

ZASADY KONKURSU I WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Aby wziąć udział w konkursie, należy zgłosić oryginalny, nigdzie niepublikowany i nienagradzany felieton mieszczący się w wyżej nakreślonej ramie tematycznej.
2. Rozmiar tekstu: 5-7 tysięcy znaków.
3. Prace należy składać w czterech egzemplarzach osobiście u nauczycieli polonistów.
4. Tekst musi być opatrzony godłem (pseudonimem), dane uczestnika powinny być umieszczone w osobnej kopercie, na której również zostanie umieszczone godło.
5. Termin składania tekstów: do 25.03.2016.
6. Felietony zostaną ocenione (merytorycznie i językowo) przez zespół nauczycieli języka polskiego II LO.
7. Przewidujemy przyznanie nagród: pierwszej, drugiej oraz wyróżnienia, zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe oraz… oceny z aktywności z języka polskiego!

 

 

Zobacz plakat: