Przypominamy, że sprawdzian predyspozycji językowych odbędzie się

30 czerwca o godz. 11.00

Kandydaci wchodzą do szkoły następująco:

– od strony ulicy Kilińskiego (wejście główne) osoby, których nazwiska zaczynają się od:

A do C – sala 101, I piętro
D do Gó – sala 103, I piętro
Gr do J – sala 105, I piętro
K do Ko – sala 107, I piętro

– od strony ulicy Głowackiego osoby, których nazwiska zaczynają się od:

Kr do M – sala 203, II piętro
N do R – sala 205, II piętro
S do T – sala 210, II piętro
W do Ż – sala 212, II piętro

Podczas sprawdzianu predyspozycji językowych obowiązują takie same wymogi bezpieczeństwa sanitarnego jak podczas egzaminów ósmoklasisty.