TITULOS DE BACHILLER są do odbioru w Biurze Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii.

Dyplomy, które nie zostaną odebrane, zostaną zdeponowane w Liceum.