W miniony weekend na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbył się etap centralny jubileuszowej XXX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Brało w nim udział 113 uczestników, w tym dwoje uczniów naszego liceum z klas biol-chem (medycznych) – Aleksandra Zimnoch z klasy 2B2 i Stanisław Anczyk z klasy 1B1 (podopieczne dr Jolanty Mol).

 
Zarówno test pisemny, jak i część ustna i praktyczna olimpijskich zmagań dotyczyły szeroko pojętej ekologii ekosystemów i biomów świata, ochrony środowiska z jej nowoczesnymi technologiami, ochrony przyrody, aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska, inżynierii genetycznej i fizjologii człowieka w aspekcie zdrowia i zrównoważonego rozwoju.

 
Olimpiadzie towarzyszyły atrakcje: zwiedzanie pracowni biotechnologii i upraw szklarniowych UWM, wizyta w leśnej szkółce kontenerowej w Mielnie, zwiedzanie Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Napromku i Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich, sadzenie „olimpijskich drzew” (alei 30 lip – z okazji XXX OWE) przez finalistów Olimpiady i gości oraz sadzenie lasu i odsłonięcie jubileuszowej tablicy pamiątkowej w Glaznot. Olimpijskie wieczory odbywały się nad jeziorem Kortowo z zespołem muzyki country przy fajerwerkach, grillu i jubileuszowym torcie.

 
Atrakcje przygotował również główny sponsor Olimpiady – TOYOTA: uczniowie mogli spróbować swoich sił w prowadzeniu samochodu o napędzie hybrydowym. TOYOTA ufundowała również nagrody główne dla 11 laureatów w postaci siedmiodniowej wyprawy ekologicznej na Maderę, skutera o napędzie elektrycznym (otrzymała go laureatka I miejsca – Sara Shawkat z I LO w Inowrocławiu), oraz sprzętu elektronicznego (aparaty fotograficzne, tablety Lenovo). Zasłużonym w organizacji, jak również w opiece naukowej nad uczniami-uczestnikami Olimpiady nadano tytuł „Zasłużonego dla Olimpiady Wiedzy Ekologicznej”. W gronie zasłużonych znalazła się nasza Pani profesor – dr Jolanta Mol.

 

Warto przypomnieć, że tak Stasiu, jak i Ola mają już na koncie osiągnięcia w dziedzinie biologii i nauk z nią związanych. Stasiu jako gimnazjalista osiągał sukcesy w konkursach biologicznych i geograficznych, zaś Ola w konkursach biologicznych i farmaceutycznych. Dzięki patronatowi SUM Ola wraz Tomkiem Włochem, Agnieszką Rolek i Zuzią Gierek z klasy biol-chem 2B2 biorą również udział w Uniwersytecie Licealisty i w projekcie badawczym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego „Od ucznia do wynalazcy – wprowadzenie do technik biologii molekularnej”.

 
Inne zainteresowania Oli to gra na wiolonczeli, skrzypcach i śpiew, zaś pasje Stasia to plenery malarskie i rzeźbiarskie.

 
Ze względu na swoje olimpijskie osiągnięcia, jak również w trosce szkoły o rozwój ucznia uzdolnionego, zarówno Stasiu jak i Ola mogą się ubiegać w przyszłym roku szkolnym o indywidualny tok nauki z biologii.

 

Gratulujemy sukcesów!
Rada Pedagogiczna, Uczniowie i Rodzice