21.03.2017 uczniowie klas 2b1 i 2b2 uczestniczyli w projekcie „Oswój Czas”. Problemem, którym zajmuje się projekt, jest nieefektywne zarządzanie czasem. W ramach prowadzonych zajęć uczniowie poznali techniki, które mają ułatwić zarządzanie sobą w czasie i pomagają usprawnić przygotowanie się do sprawdzianów i egzaminów. Dodatkowo prowadzący zajęcia przedstawili podstawowe informacje dotyczące udaru mózgu, zwrócili uwagę na najczęściej powtarzające się symptomy wystąpienia udaru oraz na to, w jaki sposób udzielać pierwszej pomocy osobie z udarem.