W ramach kwietniowych obchodów „Dnia Ziemi” prawie 120 uczniów z klas biologiczno-chemicznych wzięło udział w projekcie ekologicznym finansowanym przez Urząd Miasta Katowice pt. „Zrównoważona konsumpcja – w trosce o przyrodnicze dziedzictwo.

Współczesna cywilizacja przyczynia się do poważnych zagrożeń związanych z załamywaniem się usług ekosystemowych, utratą różnorodności biologicznej oraz zmianami klimatu. Badania naukowe wskazują, że to my ludzie jesteśmy odpowiedzialni za negatywne zmiany środowiskowe i w związku z tym to na nas spoczywa obowiązek pracy zmierzającej do ograniczenia istniejących zagrożeń.

Podczas warsztatów prowadzonych przez prof. dr hab. Piotra Skubałę (ekologa, pracownika naukowo-dydaktycznego UŚ) i dr Ryszarda Kulika (psychologa, działacza ekologicznego) doszliśmy do wniosku, że kluczowym czynnikiem negatywnie wpływającym na środowisko przyrodnicze jest niezrównoważona konsumpcja, toteż potrzebą chwili jest rozwijanie umiejętności świadomej, etycznej i zrównoważonej konsumpcji, szczególnie wśród młodzieży, która jest w największym stopniu narażona na przyswajanie niewłaściwych wzorców konsumpcyjnych.

Poznaliśmy źródła uzależniania się od wzorców niezrównoważonej konsumpcji, jednocześnie uświadomiliśmy sobie, że każdy z nas może wiele uczynić w wymiarze własnego życia, by przyczynić się do poprawy sytuacji ekologicznej, działać na rzecz dobra wspólnego i przyszłych pokoleń.

dr Jolanta Mol i mgr Lidia Krzemień