30.10.2014 delegacja młodzieży z naszego liceum udała się na cmentarz przy ul. Sienkiewicza w Katowicach na grób wybitnego artysty Jerzego Dudy-Gracza w 10 rocznicę jego śmierci i na grób Wicemarszałek Senatu Krystyny Bochenek.

Prof. Barbara Stawowczyk zapoznała uczniów z działalnością Fan-Clubu J. Dudy-Gracza w naszym Liceum i z twórczością malarza oraz omówiła współpracę z panią Wicemarszałek. Młodzież wraz z dyrektor Jolantą Mol i wicedyrektor Anastazją Nędzi złożyła kwiaty na tych grobach.

Zdjęcia dokumentują Dzień Wspomnień.