Absolwenci  klasy dwujęzycznej

Hiszpańskie świadectwa maturalne Titulos de Bachiller dla absolwentów, którzy zdali egzaminy maturalne dwujęzyczne w czerwcu 2020 są do odbioru w sekretariacie liceum.

Ze względu na format dokumentu (30×42 cm) sugerujemy zabranie ze sobą teczki odpowiedniej wielkości.