W ostatni przed świętami Bożego Narodzenia dniu nauki tradycyjnie spotkaliśmy się w auli na uroczystych jasełkach szkolnych. Prócz życzeń pani dyrektor – dr Jolanty Mol, i wicedyrektor – mgr Anastazji Nędzi, uroczystość wypełnił śpiew kolęd i pastorałek (koncert przygotowany przez uczniów naszej szkoły pod opieką ks. Jacka Michalskiego). Przy okazji przewodniczący Rady Młodzieżowej Michał Giec i jego zastępca ogłosili wyniki wyborów… nowego przewodniczącego – zapowiedziano II turę już w nowym roku kalendarzowym.