W poniedziałek 10 czerwca gościliśmy w liceum przedstawiciela Regionalnego Centrum Wolontariatu w Katowicach. Spotkanie dotyczyło idei wolontariatu, jego rodzajów oraz podstaw prawnych regulujących działalność charytatywną. Zaprezentowano nam najciekawsze przykłady akcji wolontariackich, a także zapoznano z pojęciem i zasadami działania w e-wolontariacie. Uczestnicy spotkania mieli okazję zasięgnąć informacji na temat przedsięwzięć planowanych na okres wakacyjny i ewentualnie włączyć się w nie.