Zapraszamy do zobaczenia fotorelacji z XVIII Regionalnej Sesji Matematycznej z okazji Międzynarodowego Dnia Liczby PI, która odbyła się 13 kwietnia b.r. pod hasłem Matematyczne rozmaitości. Honorowy patronat nad konferencją objęły trzy śląskie uczelnie: Wyższa Szkoła Techniczna, Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.


Serdecznie dziękujemy Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach za umożliwienie organizacji wydarzenia w profesjonalnej sali konferencyjnej.