3 grudnia 2018r. w siedzibie Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach odbyła się wyjątkowa międzynarodowa konferencja ekologiczna My Region yesterday and today and global climate change dla ponad 300 uczestników. Konferencja została zorganizowana przez naszą szkołę (koordynator – dr Jolanta Mol) we współpracy z Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. M. Wańkowicza w Katowicach i odbyła się pod patronatem UNESCO, a spotkanie uświetniła swoją obecnością pani Małgorzata Herbich – Narodowy Koordynator Szkół Stowarzyszonych UNESCO.  

Młodzi ludzie, pod opieką swoich nauczycieli, przybyli ze szkół stowarzyszonych UNESCO na konferencję dotyczącą klimatu, która zbiegła się ze światowym Szczytem Klimatycznym COP 24. Około 50 osób stanowili przedstawiciele zagranicznych szkół stowarzyszonych UNESCO z 15 krajów. Poza tym przybyło kilkanaście grup ze szkół UNESCO z całej Polski. Wszystkim przyświecał wspólny cel – dyskusja i prezentacje dotyczące problemów środowiska i walki ze zmianami klimatu.

Uczniowie prezentowali sposoby i metody stosowane przez nich w ich krajach i szkołach, które pomagają walczyć z problemem zanieczyszczenia środowiska. Ciekawe prezentacje uczniów uzupełnione zostały wykładami o zmianach klimatu wygłoszonym przez prof. Piotra Skubałę oraz o gatunkach inwazyjnych zaprezentowanym przez dr Beatę Węgrzynek. Spotkanie uświetniły występy szczególnie uzdolnionych uczniów naszej szkoły oraz Flash mob, do którego włączyli się goście konferencji. Konferencja była okazją do zawarcia nowych znajomości, poznania działalności innych szkół, spotkania się młodzieży i nauczycieli, a także okazją do refleksji, co każdy z nas powinien zrobić dla środowiska, aby przyszłe pokolenia mogły w spokoju korzystać z bogactwa przyrody na naszej planecie.  

prof. Dorota Grochal

Zdjęcia: Maciej Lewandowski (3b1) oraz prof. Dorota Grochal