Uczeń klasy IIc SIGMA – Mateusz Pieszczek, został zakwalifikowany do zawodów II stopnia LXVII Olimpiady Matematycznej oraz reprezentował nasze Liceum w LIX Olimpiadzie Astronomicznej.

 
Mateusz został również stypendystą programu „Śląskie – inwestujemy w talenty”; uczeń naszej klasy matematyczno-informatycznej spełnił wszystkie kryteria związane z przyznaniem stypendiów (m.in. bardzo dobre oceny z przedmiotów ścisłych i języka angielskiego na świadectwie oraz najwyższy możliwy do uzyskania wynik – 100 %, z egzaminu gimnazjalnego z matematyki i języka angielskiego). Uczeń w ramach programu „Śląskie – inwestujemy w talenty” będzie poszerzał swoją wiedzę i pasje w zakresie zaaprobowanym przez komisję przyznającą stypendia.

 
Z niecierpliwością czekamy także na wyniki zawodów II stopnia XLII Olimpiady Wiedzy Technicznej, w której startuje Przemysław Żmuda.