Z radością informujemy, że uczniowie klasy 3b2 Michał Krzypkowski i Adrian Niesłony (wychowawca – dr Wojciech Rusinek) zostali laureatami XXI edycji Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim i otrzymali indeksy tej uczelni na wybranych przez siebie kierunkach.

 

Przygotowanie do konkursu wymagało od naszych uczniów opanowania szczegółowej wiedzy dotyczącej historii i teraźniejszości najstarszej polskiej uczelni. Konkurs ma w założeniu budować poczucie wspólnoty między prestiżową uczelnią i jej studentami, cieszymy się więc, że Michał i Adrian wykazali się determinacją i zaangażowaniem w dążeniu do celu, którym są studia w Krakowie. Jako laureaci zdobyli indeksy na kierunkach, które już wcześniej wybrali – są to historia sztuki i ochrona środowiska.

 

Serdecznie gratulujemy!