​W dniu 30 maja 2012r. na sesji Rady Miasta Katowice została podjęta uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych „Prymus” – pobierz uchwałę i kryteria​​

 

Wnioski składamy do 31 lipca

w Punkcie Podawczym Urzędu Miasta Katowice

przy ul. Rynek 1, parter. pokój 008

w godzinach pracy Urzędu 7:30-15:30

lub za pośrednictwem poczty ( decyduje data stempla pocztowego).

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: strona UM Katowice