Biuro Radcy do Spraw Edukacji oferuje tegorocznym absolwentom klas dwujęzycznych 4 stypendia na Uniwersytecie w Grenadzie.

 

Stypendium pokrywa koszty wyżywienia (obiady) oraz zwolnienie z opłat wpisowych i administracyjnych, a także dofinansowanie do zakupu książek i zakwaterowania.

Termin składania wniosków: do 30 czerwca 2016 w Biurze Radcy ds. Edukacji.

Zainteresowanych stypendiami absolwentów zapraszamy do szkoły po dodatkowe informacje oraz odsyłamy na stronę:

http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/