Zgodnie z decyzją Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Forum Związków Zawodowych dotyczącą strajku informuję, że od dnia dzisiejszego (8.04.2019) do odwołania na pewno nie będą się odbywać planowane zajęcia dydaktyczne w szkole. Dla uczniów, którzy nie będą mogli pozostać pod opieką rodziców lub opiekunów, szkoła zapewni zajęcia opiekuńcze.