Minęło 15 lat od wizyty Pani dr Anny Kalinowskiej w naszym Liceum.

Pamiętamy interesujący wykład wybitnej ekolożki z Uniwersytetu Warszawskiego nt. zrównoważonego rozwoju. Dla uczniów była to przygoda z ekologią i przyrodnicza uczta z największym fachowcem z dziedziny ochrony środowiska i przyrody, Człowiekiem Roku 2003 Polskiej Ekologii, autorką książek dotyczących ekologii, członkiem Komitetu Doradczego ds. Edukacji przy Konwencji o różnorodności biologicznej, członkiem Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN).

27 marca 2018 r. mieliśmy okazję reprezentować Konopnicką w spotkaniu z dr Anną Kalinowską i prof. dr hab. Piotrem Skubałą podczas LXVIII zjazdu Klubu Myśli Ekologicznej w Kinie Rialto.

Po krótkich prelekcjach naukowców dotyczących listu otwartego skierowanego do ludzkości, w którym ponad 15 tysięcy naukowców ze 184 krajów przestrzega przed negatywnymi konsekwencjami działań ludzi, które mogą być zgubne dla naszej planety, rozpoczęła się żywa dyskusja ekologów, polityków, biznesmenów, naukowców i przedstawicieli społeczności lokalnej.

W wymianie poglądów nt. działań w świecie i naszym kraju, jakie są konieczne, aby stworzyć zrównoważone społeczeństwo, wzięła udział m. in. posłanka na Sejm VIII kadencji Gabriela Lenartowicz, dr Zofia Prokop z Wydziału Biologii UJ, dr hab. Edyta Sierka – ekolog, prodziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ.

Nasi uczniowie z klas biologiczno-chemicznych, olimpijczycy Olga Baranowska i Stanisław Anczyk, byli najmłodszymi uczestnikami debaty nad zachowaniem różnorodności biologicznej w regionie i na świecie. Imponującą znajomością tematu wykazał się nasz Stasiu Anczyk, który po wypowiedzi dotyczącej tego, jak dotrzeć do młodych ludzi, aby zainspirować ich do działań w najbliższym otoczeniu na rzecz ochrony przyrody i środowiska, otrzymał gromkie brawa.

Po części oficjalnej mieliśmy okazję bezpośrednio wymienić myśli z  dr Kalinowską i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.

dr Jolanta Mol