Dnia 8 listopada b.r. Szkolny Klub Wolontariatu uczestniczył w spotkaniu z
przedstawicielkami Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów”.
Koordynatorki Anielskiego Zespołu ds. Wolontariatu przybliżyły młodzieży ideę wolontariatu poprzez podzielenie się z nami własnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami dotyczącymi pracy z najbardziej potrzebującymi wsparcia. Przedstawicielki Aniołów zapoznały młodzież z
ofertą wolontariatu w placówkach Stowarzyszenia w Katowicach, Sosnowcu i Chorzowie, co pozwoliło podjąć bardziej przemyślaną decyzję co do własnej roli jako wolontariusza. Biorąc pod uwagę własne predyspozycje i zainteresowania członkowie Szkolnego Klubu
zadeklarowali chęć włączenia się w pracę pod skrzydłami Aniołów jako wolontariusze „korepetytorzy”, „pasjonaci”, „do zadań specjalnych” oraz „akcji charytatywnych”.
Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu podzielili się wiedzą zdobytą podczas spotkania z kolegami z klasy w trakcie lekcji wychowawczych.