10 października 2019 r. w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych odbyło się IV Forum Samorządów Uczniowskich. Naszą szkołę reprezentował Przewodniczący SU Jan Sojka, jego zastępcy: Katarzyna Łosiewicz i Filip Fersztorowski, oraz opiekunka SU prof. Izabela Arciuch.

Temat przewodni tegorocznego spotkania brzmiał: „social media a nasza działalność”.

Na początku spotkania uczestnicy forum wysłuchali bardzo interesującej prelekcji na temat Olimpiady „Zwolnieni z teorii”, którą przeprowadziła jedna z uczennic ŚlTZN.

Następnie każda zaproszona szkoła podczas krótkiej prelekcji zaprezentowała swoją działalność, po czym miała miejsce debata na temat przewodni, na temat działalności ekologicznej oraz przedsięwzięć podejmowanych w naszych szkołach.

Celem spotkania było rozwijanie współpracy międzyszkolnej oraz wymiana pomysłów, jak i idei na temat działalności SU.