Szanowni Rodzice,
uprzejmie informujemy, że zebranie rodziców uczniów naszego Liceum z wychowawcami klas odbędzie się w poniedziałek 8 września o godz. 17.00.
Po spotkaniu z wychowawcą klasy możliwe są konsultacje z nauczycielami przedmiotów.

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się 15 września o godz. 17.00

Serdecznie zapraszam,
dyr Jolanta Mol