Dziś odbyła się w naszym liceum uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. Od dziś – po złożeniu przyrzeczenia i otrzymaniu legitymacji szkolnych – nasi pierwszoklasiści mogą się czuć członkami naszej szkolnej społeczności. Naszych debiutantów powitali dyrektor szkoły – dr Jolanta Mol, oraz przedstawiciel Rady Młodzieżowej, uczeń klasy 2c Michał Giec. Pani Dyrektor złożyła uczniom życzenia wszelkiego powodzenia i nakreśliła bogate możliwości rozwoju (naukowego i osobistego), jakie II LO otwiera przed swoimi wychowankami. Następnie przedstawiciele samorządów klasowych złożyli w imieniu swoich klas ślubowanie i odebrali legitymacje.