Ze względu na ograniczenia związane ze stanem epidemicznym w kraju rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się 1 września od spotkania klas z wychowawcami w salach lekcyjnych. Spotkania odbędą się wg następującego harmonogramu:

– 8.30 – III klasy

-10.00 – II klasy czteroletniego liceum

-11.30 – II klasy trzyletniego liceum

-13.00 – I klasy

Rozkład sal dla poszczególnych klas zostanie umieszczony przy wejściu do szkoły.

W szkole obowiązuje bezwzględny obowiązek zasłaniania ust i nosa. Proszę pamiętać o konieczności zachowania dystansu społecznego.