Zapraszamy na inaugurację nowego roku szkolnego 1 września według następującego harmonogramu:

oddziały klas III trzyletniego liceum – godz. 8.30 

oddziały klas III czteroletniego liceum – godz. 9.30

oddziały klas II – godz. 10.30

oddziały klas I oraz 0 – godz. 11.30