Rozmowa Zuzanny Huber (klasa 1b2) z dr Jolantą Mol, absolwentką II LO, nauczycielką z 25-letnim stażem w naszym Liceum i dyrektorką pełniącą tę funkcję w latach 2008-2018.


Zuzanna Huber: Jak zmieniała się szkoła pod Pani egidą w stosunku do Pani doświadczeń sprzed lat?

Jolanta Mol: Konopnicka zawsze kojarzyła się ze szkołą dla młodzieży uzdolnionej, ambitnej, żądnej wiedzy, stawiającej sobie wysoko poprzeczkę, otwartej na kontakty międzynarodowe, współpracę z wybitnymi postaciami i różnymi instytucjami w regionie.

W ostatnich dziesięciu latach Liceum „rozwinęło skrzydła”, znane jest jako Srebrna Szkoła według Ogólnopolskiego Rankingu Perspektyw. Nasi absolwenci znaleźli się w zaszczytnym gronie laureatów Konkursu „Matura na Sto Procent”, studiują na wymarzonych kierunkach prestiżowych uczelni w kraju i za granicą m.in. w University of Cambridge, University of Oxford, Royal High School of Dramatic Art w Madrycie, Universidad de Granada.

Szkoła postrzegana jest obecnie jako Liceum z najlepszymi w kraju klasami dwujęzycznymi z językiem hiszpańskim i bardzo dobrymi, z długą, bo aż 55-letnią tradycją, klasami humanistyczno-lingwistycznymi z językiem angielskim. Ogromną popularnością cieszą się otwierane co roku dwie klasy biologiczno-chemiczne i klasa matematyczno-fizyczno-informatyczna „Sigma”.

W ciągu dziesięcioletniej dyrektorskiej kadencji pracowaliśmy w zespole nauczycieli złożonym zarówno z młodych, jak i doświadczonych pedagogów, stawiających wysoką poprzeczkę sobie i uczniom, wymagających, zaangażowanych opiekunów olimpijczyków i pomagających uczniom mającym trudności w opanowaniu przedmiotu, dbających o stwarzanie młodzieży przyjaznej atmosfery na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych. Liceum postrzegane jest w regionie, kraju jako szkoła olimpijska o wysokim poziomie nauczania i zdawalności matur.

Zuzanna Huber: Z naszym Liceum kojarzy się wiele wspaniałych tradycji. Czy coś stało się nową tradycją Konopnickiej?

Jolanta Mol: Przede wszystkim kontynuujemy dawne piękne tradycje mojej ukochanej szkoły, której jestem absolwentką, jak np. Akademia Ostatniego Dzwonka czy wycieczki śladami Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Tradycją nową i niepowtarzalną, której, muszę to przyznać, jestem pomysłodawczynią, jest nagradzanie Laurem jednego, zasłużonego absolwenta o wybitnej osobowości, wybranego przez Kapitułę Lauru spośród nominowanych przez uczniów i wychowawców klas trzecich kandydatów do Lauru Absolwenta.

Laur ten to wykonana w brązie płaskorzeźba na kształt medalu, co ważne – z prawem autorskim, zaprojektowana przez Gerarda Grzywaczyka, śląskiego artystę rzeźbiarza. Przyznawany jest on od 2008 r. podczas akademii zakończenia klas trzecich jednemu, wybranemu przez Kapitułę Lauru absolwentowi liceum. Tradycje nowe to Laur Zasłużonego Pedagoga – w postaci płaskorzeźby odlanej w brązie autorstwa Grzywaczyka, przyznawany uznanym nauczycielom, Nagrody Dyrektora (statuetki) dla olimpijczyków i najlepszego sportowca Konopy.

Inną chlubną dla Liceum tradycją stało się wystawianie w kwietniu, na deskach Teatru Korez, sztuki w języku hiszpańskim przez Szkolny Teatr Titiriteros, jak również organizacja co roku Turnieju Piłki Nożnej z nagrodami dla dzieci z pięciu regionalnych Świetlic Środowiskowych.

Zuzanna Huber: Jakie inspiracje w II LO będą kojarzyć się zawsze z Pani osobą?

Jolanta Mol: Trudno mówić o inspiracji jednoosobowej. Grono pedagogiczne to kreatywny, pełen zaangażowania zespół grający do jednej bramki.

Głównym celem była dbałość o wysoki poziom nauczania i rzetelnego przygotowania do matury, ale też troska o dobre wychowanie w przyjaznej atmosferze, w duchu tolerancji – godnym Szkoły Stowarzyszonej UNESCO. Z inicjatywy nauczycieli i uczniów, ze wsparciem rodziców organizowane są cyklicznie szkolne konkursy literackie, językowe, biologiczno-chemiczne, matematyczne, informatyczne, zawody sportowe, akcje charytatywne.

Z moją osobą, ale zawsze w kooperacji z nauczycielami, uczniami i rodzicami, mogą kojarzyć się Festiwal Poloneza – regionalny konkurs dla szkół ponadgimnazjalnych z profesjonalnym jury złożonym m.in. z tancerzy Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk, Dyktando w Czterech Językach dla Gimnazjalistów, Tablica Olimpijczyka i Indywidualny Tok Nauczania Olimpijczyka tzw. ITNO, stała wystawa plakatów autorstwa naszych uczniów oraz gazetek i biuletynów redagowanych przez młodzież i nauczycieli, jak również innowacyjne, niekonwencjonalne tabla, w sposób graficzny przedstawiające osiągnięcia absolwentów, zaprojektowane i wykonane przez Przemysława Dziedzica, naszego byłego ucznia, obecnie architekta.

Dzięki podpisanej z Rektorem Wyższej Szkoły Technicznej umowie o współpracy, nasza Międzyszkolna Sesja Matematyczna z okazji Dnia Liczby Pi stała się przedsięwzięciem regionalnym gromadzącym zawsze około 350 osób. Wydarzenia te objęte były honorowymi patronatami Prezydenta Miasta Katowic, Śląskiego Kuratora Oświaty, Wojewody Śląskiego, Marszałka Województwa Śląskiego, Ambasadora Królestwa Hiszpanii w Polsce, Rektorów uczelni wyższych: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego, Wyższej Szkoły Technicznej, Dziekana Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej.

Przez ostatnie 10 lat Dyrektor pewnie kojarzył się z inspirowaniem nauczycieli do zachęcania uczniów do zdrowej rywalizacji w olimpiadach przedmiotowych i interdyscyplinarnych, a także w zawodach sportowych. Sukcesy olimpijskie w około 20 typach olimpiad, jak również stuprocentowa zdawalność matur w ciągu ostatnich 10 lat przełożyły się na znalezienie się Konopnickiej w gronie 300 najlepszych liceów w kraju i zaszczytny tytuł Srebrnej Szkoły. Spektakularne sukcesy odniosły klasy hiszpańskie – 11 laureatów i 17 finalistów Olimpiady Języka Hiszpańskiego w tym 3 laureatów I miejsca, trzykrotnie uzyskane I miejsce w „Ogólnopolskim konkursie na najlepszą sztukę teatralną w języku hiszpańskim” i reprezentowanie kraju na międzynarodowym przeglądzie teatrów hiszpańskich w Sofii, Budapeszcie, Pradze i w Warszawie. Możemy poszczycić się również sukcesem w rywalizacji sportowej szkół ponadgimnazjalnych, gdyż co roku zajmujemy medalowe pozycje, od pierwszego do trzeciego miejsca.

Zuzanna Huber: Które kontakty środowiskowe i międzynarodowe są Pani zasługą?

Jolanta Mol: Podpisałam porozumienia o współpracy z Rektorami uczelni wyższych: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Ekonomicznego, Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, władzami Wydziału Polonistyki UŚ i Wydziału Bioinżynierii Medycznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Śląską Izbą Radców Prawnych. Dzięki temu zainteresowani uczniowie mogą starać się o indeks studenta Uniwersytetu Licealisty SUM, biorą udział wykładach, warsztatach, spotkaniach z naukowcami, lekarzami i prawnikami.

Współpracujemy z mediami, dzięki czemu wiele razy gościliśmy w regionalnej telewizji TVS, udzieliliśmy wywiadów do radia Katowice, ESKA, EM, Dziennika Zachodniego i Gazety Wyborczej.

Ważną jest współpraca z Wyższą Szkołą Techniczną, Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów, Wodociągami Katowickimi, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych, schroniskami dla zwierząt i Ligą Ochrony Przyrody w celu realizacji projektów ekologicznych, współorganizowania etapu regionalnego, a w roku 2012 etapu centralnego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Możemy pochwalić się współpracą z dziewięcioma krajami bałtyckimi w ramach międzynarodowego projektu ekologicznego UNESCO „The Baltic Sea Project”, którego jestem Koordynatorem Narodowym od 2000 r. Wzięliśmy udział w warsztatach ekologicznych w Danii, Niemczech, Finlandii, Rosji, na Litwie i Łotwie. Uczestniczyliśmy w międzynarodowych konferencjach LTCP we Francji i Brukseli oraz w programie Comenius. Co roku organizujemy wyjazdy klas dwujęzycznych do Hiszpanii, a matematycznych na targi komputerowe CEBIT do Niemiec. Odbyły się również wycieczki szlakiem światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO do Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji i Czech.

Zuzanna Huber: Pani wychowankowie, którzy odnieśli sukcesy w wybranych dziedzinach?

Jolanta Mol: Jesteśmy dumni z naszych wychowanków, gdyż odnoszą sukcesy w różnorodnych dziedzinach zarówno maturalne, naukowe jak i sportowe.

W roku 2016 uczennica klasy hiszpańskiej została laureatką konkursu „MATURA NA 100 PROCENT”, wyniki maturalne Dominiki to 9 matur na 100% i jedno rozszerzenie na 98%, dodatkowo nasza absolwentka jest laureatką Olimpiady Języka Hiszpańskiego i Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz finalistką Olimpiady Artystycznej. W sumie w ciągu ostatnich 10 lat tytuł laureata lub finalisty uzyskało ponad 60 uczniów w około 20 typach olimpiad przedmiotowych i interdyscyplinarnych, w tym mój udział w gronie opiekunów utytułowanych olimpijczyków to przygotowanie 1 laureatki i 2 finalistek Olimpiady Biologicznej oraz 7 finalistów Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Duży sukces odnieśli również nauczyciele. Dwie nauczycielki języka hiszpańskiego i nauczycielka biologii znalazły się w gronie 80 zasłużonych w woj. śląskim Nauczycieli Olimpijskich i otrzymały gratulacje z rąk Śląskiego Kuratora Oświaty. Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (OWE) nadał tytuł „Przyjaciela OWE” nauczycielce biologii. Dwie nauczycielki otrzymały Medal Komisji Edukacji Narodowej, najwyższe odznaczenie nadawane przez MEN, jednocześnie wielu nauczycieli odebrało nagrody Prezydenta Miasta Katowice i Śląskiego Kuratora Oświaty.

Zuzanna Huber: W jakiej kondycji zostawia Pani szkołę swej następczyni?

Jolanta Mol: Liceum błyszczy w plejadzie szkół katowickich nie tylko jako Srebrna Szkoła. Budynek jest odnowiony: wymienione są okna, odmalowane korytarze (według projektu architekta), naprawione cieknące rynny i usunięte przecieki dachowe, wymienione hydranty, trwa wymiana oświetlenia na ledowe. Boisko szkolne, mniejsza sala gimnastyczna, pracownia chemiczna i biologiczna, portiernia są po generalnym remoncie. Na bieżąco odnawiane są łazienki przy obiektach sportowych i klasy, które doposażane są w nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne, w szkole działa radiowęzeł, nowa strona internetowa, bezprzewodowa sieć Wi-Fi i dziennik elektroniczny.

Prężnie działa Samorząd Szkolny, młodzież pod opieką nauczycieli i pedagoga udziela się charytatywnie.

Nie sposób wymienić wszystkich osiągnięć szkoły, sukcesów uczniów, zasług nauczycieli, bibliotekarzy i pani pedagog. Sukces Konopnickiej jest wynikiem wspólnej pracy i ogromnego zaangażowania całej społeczności szkolnej wspieranej działaniami rodziców, absolwentów, zaprzyjaźnionych uczelni wyższych, Wydziału ds. Edukacji Ambasady Królestwa Hiszpanii i Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

O Konopnickiej myślę i mówię zawsze „Moje Liceum”, to w całej pełni oddaje uzasadnienie mojej pasji, którą się stała praca w Szkole i na rzecz Szkoły.

2017/2018

Tekst jest zapowiedzią pierwszego numeru nowego czasopisma szkolnego, którego pierwszy numer ukaże się we wrześniu 2018.