W sobotę 21 marca odbył się tegoroczny Dzień Otwarty Konopnickiej. Mimo że data ta kojarzy się zwykle z tzw. dniem wagarowicza, nie narzekaliśmy na brak zainteresowania ze strony gimnazjalistów, przeciwnie – tego dnia odwiedziło naszą szkołę naprawdę sporo uczniów (wraz z rodzicami) szukających dla siebie wymarzonego liceum.

W programie Dnia Otwartego znalazło się wiele atrakcyjnych pokazów, zawodów sportowych, lekcji otwartych. Wszyscy goście przywitani zostali oficjalnie na dolnej sali gimnastycznej przez panią dyrektor dr Jolantę Mol, która przedstawiła ofertę rekrutacyjną liceum, charakter nauki w poszczególnych klasach, kadrę nauczycielską oraz sukcesy naszych dotychczasowych uczniów. Następnie gimnazjaliści, oprowadzani przez uczniów II LO, rozpoczęli zwiedzanie szkoły. Najbardziej widowiskowe prezentacje doświadczeń naukowych można było zobaczyć w pracowniach biologicznej, chemicznej i fizycznej. O rekrutacji, profilach poszczególnych klas i działaniach Rady Młodzieżowej informowało stanowisko w dolnym hallu szkoły – tam uczniowie i ich rodzice na bieżąco mogli zapytać o wszystkie sprawy związane z nauką w II LO.  Przez cały dzień trwały także zawody sportowe w dwóch pełnowymiarowych salach gimnastycznych, na basenie, boisku szkolnym, prezentowana była siłownia szkolna.W pracowniach przedmiotowych nauczyciele rozmawiali z uczniami na temat możliwości, jakie daje nauka w klasach o konkretnym profilu, przedstawiali, w jaki sposób przygotowują uczniów do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym. Wreszcie odbyły się także lekcje otwarte – prezentujące klasę dwujęzyczną hiszpańską oraz zajęcia z etyki i wiedzy o kulturze.

Tych wszystkich, którzy nie zdążyli nas odwiedzić w ubiegłą sobotę, zachęcamy do zapoznania się z ofertą II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach. Od lat kształcimy uczniów na wysokim poziomie, osiągając duże sukcesy w olimpiadach i konkursach oraz wyróżniające wyniki maturalne. Potwierdzeniem jakości naszej pracy jest współpraca z wieloma prestiżowymi instytucjami naukowymi, m.in. z Politechniką Śląską, Śląskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Ekonomicznym, Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego.

 

tabelka