Osoby zakwalifikowane do przyjęcia do II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Katowicach zobowiązane są w terminie od 6 do 12 lipca 2018 (do godz. 14.00) potwierdzić wolę uczęszczania do Liceum poprzez dostarczenie:
– oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
– oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Ponadto osoby zakwalifikowane dostarczają:
– trzy fotografie legitymacyjne opisane na odwrocie: imię, nazwisko, PESEL
kwestionariusz osobowy,
oświadczenie o wyborze religii/etyki,
– bilans zdrowia (w zaklejonej kopercie).

Komplet dokumentów należy dostarczyć w FOLIOWEJ KOSZULCE.
Dokumenty są przyjmowane w sali nr 4 (parter).

Osoby, które nie zakwalifikowały się do przyjęcia do naszej szkoły, mogą się ubiegać o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek w terminie 6 – 12 VII 2018r. w sali nr 4. O ewentualnej decyzji dotyczącej przyjęcia wnioskodawcy zostaną powiadomieni telefonicznie przez komisję rekrutacyjną.

 

Rekrutacja – spis treści

Informacje dotyczące rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach na rok szkolny 2018/2019.

  1. Zasady rekrutacji
  2. Planowane typy oddziałów
  3. Punktacja
  4. Harmonogram rekrutacji
  5. Dodatkowe informacje dla kandydatów do klasy dwujęzycznej hiszpańskiej.
  6. Opis szkoły
  7. Opisy klas