Na tej stronie znajdują się informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2017/2018.

Opisy szkoły i klas
Oddziały planowane na rok 2017/2018
Harmonogram rekrutacji
Punktacja i przedmioty punktowane do poszczególnych oddziałów
Składanie podania
Specyfika rekrutacji do klasy dwujęzycznej hiszpańskiej
Inne postanowienia
Dzień Otwarty 2017

Przypominamy zakwalifikowanym do przyjęcia do II LO gimnazjalistom, że potwierdzając wolę uczęszczania do naszej szkoły, oprócz oryginałów dokumentów (świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego), należy również złożyć:

  1. trzy fotografie legitymacyjne, opisane na odwrocie imię, nazwisko, PESEL (rozmiar fotografii 30 x 42 mm)
  2. kwestionariusz osobowy podpisany przez prawnego opiekuna: wersja doc lub pdf
  3. oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych i deklarację wyboru religii/etyki: wersja doc lub pdf
  4. bilans zdrowia

 

Dokumenty powyższe może złożyć inna, oprócz kandydata/prawnych opiekunów, osoba, po przedłożeniu pisemnego upoważnienia.

Publikacja list osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia będzie miała miejsce 7 lipca.