Opis szkoły

Szkoła założona w 1948 r. Liceum zajmuje wysokie lokaty w ogólnopolskim rankingu „Perspektyw”, a w roku 2019 uzyskała status  „Złotej szkoły”.

Siedziba Szkoły to piękny budynek z 1911 r. usytuowany w centrum Katowic.

Od 1994 roku szkoła jest Szkołą Stowarzyszoną UNESCO. Szkoła jest objęta patronatami: Ministerstwa Edukacji Królestwa Hiszpanii (od 2005), Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (od 2012) i Politechniki Śląskiej (od 2012), Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego (od 2015) i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (2015), współpracuje z wieloma instytucjami i uczelniami górnośląskimi (m.in. z Okręgową Izbą Radców Prawnych i Wyższą Szkołą Techniczną).

II LO jest zdobywcą zaszczytnych tytułów: „Klasy Olimpijskiej” (w latach 2001 i 2005), „Szkoły Roku z Językiem Hiszpańskim, 2012”.

Liceum prowadzi cieszące się ogromnym powodzeniem oddziały dwujęzyczne hiszpańskie, których absolwenci, oprócz matury polskiej, zdają międzynarodową maturę hiszpańską.

Klasy biologiczno-chemiczne regularnie uczestniczą w zajęciach na Uniwersytecie Medycznym a najzdolniejsi uczniowie są studentami Uniwersytetu Licealisty (od 2013) oraz prowadzą badania naukowe w zespole pracowników naukowych katedry Biochemii SUM.

Klasy „SIGMA” – doskonalą umiejętności na warsztatach w laboratoriach Politechniki Śląskiej i na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych z astronomii i robotyki.

Klasy prawniczo-lingwistyczne kontynuują 50-letnią tradycję nauczania j. angielskiego w zakresie rozszerzonym i realizują program edukacji prawnej w ramach zawartego porozumienia z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Katowicach.

Liceum prowadzi współpracę międzynarodową ze szkołami z Finlandii, Szwecji, Danii, Niemiec, Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji, Hiszpanii a w roku 2015/16 planuje wymianę młodzieży ze szkołą w Portugalii.

Szkoła zajmuje I miejsce w klasyfikacji ogólnej rozgrywek sportowych dla szkół ponadgimnazjalnych. Tradycją liceum jest organizacja spływów kajakowych i wyjazdów na narty.

Baza szkoły:

  • basen, 3 duże sale gimnastyczne, boisko szkolne, siłownię, przestronne, estetyczne sale lekcyjne wyposażone w sprzęt audiowizualny,
  • pracownie: komputerową, językowe, dwie biologiczne, fizyczną, matematyczną, laboratorium chemiczne, bogate wyposażenie pracowni w nowoczesne komputery, mikroskopy, lunetę, teleskop, preparaty suche i mokre, bin-okulary, zielniki, dygestorium, sprzęt i odczynniki do doświadczeń chemicznych, drukarkę 3D
  • bibliotekę bogato wyposażoną w lektury i najnowszą literaturę piękną (grant Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa), pozycje akademickie dla olimpijczyków, książki hiszpańskie, angielskie i in.
  • Wi-Fi, radiowęzeł, kawiarenkę uczniowską „Hades”, osobiste szafki dla uczniów.