17 czerwca 2019 r. grupa 11 uczniów klasy biologiczno-chemicznej (1b2) wraz z naszym nauczycielem biologii dr Jolantą Mol wzięła udział w ćwiczeniach z biotechnologii w Katedrze Genetyki na WBiOŚ UŚ. Celem warsztatów było poznanie metody selekcji linii homozygotycznych mutantów insercyjnych Arabidopsis thaliana.

Warsztaty przygotowała dla nas pani dr Agata Daszkowska-Golec – adiunkt Katedry Genetyki UŚ, była uczestniczka Olimpiady Biologicznej, absolwentka Konopnickiej, która swoją pierwszą pracę badawczą pisała pod kierunkiem dr Jolanty Mol. Pani doktor Daszkowska -Golec opowiedziała o swojej pracy, możliwościach rozwijania pasji i międzynarodowej wymianie doświadczeń z placówkami różnych państw.

Podczas ćwiczeń mieliśmy za zadanie wyselekcjonować linie homozygotycznych mutantów insercyjnych na podstawie długości produktów uzyskanych w wyniku reakcji PCR, z zastosowaniem 3 różnych starterów, komplementarnych do fragmentu wstawki T-DNA oraz dwóch specyficznych dla genu.

Najciekawsze było to, że w dwuosobowych zespołach mieliśmy możliwość wykonać wszystkie czynności samodzielnie. Przygotowywaliśmy próbki do badań, sami dodawaliśmy składniki PCR: bufor, startery, DNA, polimerazę ColorTaq. Wszystko było dla nas nowością, nawet prawidłowe używanie mikropipety czy prawidłowa wymiana końcówek pipety (Eppendorf). Wiadomości podręcznikowe dla nas – „młodych badaczy” stawały się bardziej klarowne. Pod kierunkiem Pani dr Barbary Wójcikowskiej mogliśmy obsługiwać całą aparaturę wykorzystywaną podczas doświadczenia. Równie dużo emocji wywołała wizualizacja produktów reakcji w żelu agarozowym (przygotowanym przez nas). Okazało się, że każda z sześciu grup, wykonała przynajmniej 1 próbę bezbłędnie.

Zabawa w młodych naukowców udała się doskonale. Serdecznie dziękujemy paniom dr Agacie Daszkowskiej-Golec oraz dr Barbarze Wójcikowskiej za przygotowanie ciekawych warsztatów, poświęcenie czasu, możliwość korzystania z profesjonalnej pracowni biotechnologicznej w Katedrze Genetyki Uniwersytetu Śląskiego. Dziękujemy pani dr Jolancie Mol za zorganizowanie dla nas wspaniałej przygody z biotechnologią.

Grupa uczniów klasy biologiczno-chemicznej, 1b2.