Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach wraz z II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach mają zaszczyt zaprosić uczniów wszystkich klas do udziału w obchodach Europejskiego Dnia Prawnika oraz Dnia Praw Człowieka, które odbędą się w tej szkole w dniu 16 listopada 2018.


Program obchodów przewiduje:
1.  9:50 rozpoczęcie obchodów apelem
2. 10:00-11:00 konkurs prawniczy
3. 11:00-12:30 prezentacja symulacji rozpraw
– rozprawa z zakresu prawa rodzinnego – rozwód ze względu na uzależnienia,
– rozprawa z zakresu prawa cywilnego – wady pojazdu,
– rozprawa z zakresu prawa pracy – rozwiązania umowy o pracę,
4. 12:30-13:30 obrady jury ustalenie wyników konkursu i ocena symulacji
5. 13:30 wręczenie nagród i dyplomów
6.  14:00 zakończenia obchodów

W skład jury wchodzą wszyscy radcy prawni prowadzący zajęcia: Przewodniczący – mec. Grzegorz Chycki – Koordynator obchodów Europejskiego Dnia Prawnika, Koordynator edukacji prawnej, mec. Adam Jasiewicz – sędzia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Izby, mec. Macieja Niwiński – członek Rady Izby oraz mec. Tomasz Rak, oraz nauczyciele Anna Ptaszyńska-Zaród oraz Anna Richter z udziałem wicedyrektor Anastazji Nędzi.


Przewidziano następujące nagrody rzeczowe oraz dyplomy Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.
– I miejsce: dyplom uznania oraz nagroda rzeczowa,
– II miejsce: dyplom uznania oraz nagroda rzeczowa,
– III miejsce: dyplom uznania oraz nagroda rzeczowa,
– IV-VI miejsca: dyplomy uznania,
– nagrody pocieszenia.

Grzegorz Chycki
Radca prawny
Koordynator edukacji prawnej i obchodów EDP w OIRP Katowice

 

Dokumenty:

zaproszenie

zasady symulacji

zasady konkursu