W dniu 24 października Living Space Theatre przeprowadzi trzyetapowy program edukacji antydyskryminacyjnej dla uczniów naszego liceum.

Pierwszą część programu stanowić będzie prezentacja spektaklu pt. “Jezus Maria, Uchodźca!” w reżyserii Jakuba Margosiaka i Grzegorza Łabudy. Tytuł spektaklu nawiązuje do strachu i niepewności, która pojawia się w ludziach podczas kontaktu z odmiennymi kulturowo osobami. Tematyka przedstawienia jest punktem wyjścia do omówienia problemu w szerszej, bardziej uniwersalnej skali – edukowania o konieczności tolerancji wobec przedstawicieli mniejszości narodowych, religijnych, etnicznych i innych. Spektakl będzie wprowadzeniem do wykładu, przeprowadzonego przez Alinę Czyżewską – działaczkę i aktywistkę na rzecz akceptacji odmienności i przestrzegania praw człowieka. Wykład przeplatać będzie debata, podczas której omówimy temat dyskryminacji oraz wspólnie poszukamy środków przeciwdziałania tego typu zachowaniom.

Informacje o spektaklu:

„JEZUS MARIA, UCHODŹCA!”

Opis spektaklu:

„Oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić». On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu.” Mt 2, 13-14

Do Polski przybywa coraz więcej uchodźców – pojawiła się Maryja z dzieciątkiem, jest też Miś-niedźwiadek i wielu innych – tłumy czekają u granic Polski. Czy wpuścimy ich na nasze podwórka? Zapraszamy na wyjątkowo barwne uchodźcze show…

Szczegóły spektaklu:

Produkcja: Living Space Theatre

Reżyseria: Grzegorz Łabuda, Jakub Margosiak

Wykonanie: Anna Mikuła, Grzegorz Łabuda, Jakub Margosiak

Muzyka: Mateusz Flis

Kostiumy: Magdalena Sendek

Rozmowy: Alina Czyżewska

Czas trwania: 70 min.

Trailer:

Zadanie współfinansowane z budżetu Miasta Katowice. Wydarzenie odbędzie się w sali gimnastycznej w dniu 24 października 2019 r.