Zapraszamy do podjęcia nauki w naszej klasie lingwistycznej (prawniczo-dziennikarskiej), która pracuje pod patronatem Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego i Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.

W ramach tego profilu możecie oczekiwać następujących możliwości:

 • język obcy: angielski, hiszpański
 • warsztaty języka angielskiego i kultury krajów anglojęzycznych
 • wyjazdy międzynarodowe: Anglia – Hiszpania
 • edukacja prawna prowadzona przez radców prawnych, sędziów i adwokatów
 • współpraca z Katedrą Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • warsztaty dotyczące problemów społeczno-cywilizacyjnych regionu
 • międzyszkolne konkursy filmowe oraz szkolne konkursy literackie
 • organizacja Regionalnego Konkursu Ortograficznego w Czterech Językach
 • sukcesy w Olimpiadach: Języka Angielskiego, Literatury i Języka Polskiego, Wiedzy o Kulturze Popularnej i konkursach językowych, historycznych oraz wiedzy o społeczeństwie
 • międzynarodowa współpraca młodzieży w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus Plus
 • losy absolwentów: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, uniwersytety w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych Ameryki