Drodzy Gimnazjaliści! Zachęcamy do nauki w naszej klasie matematyczno-informatycznej Sigma! Praca w klasie Sigma odbywa się pod patronatem Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

W ramach tego profilu możecie oczekiwać następujących możliwości:
– język obcy: angielski, niemiecki
– wykłady i ćwiczenia w laboratoriach Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach
– zajęcia z zastosowania informatyki w medycynie w Centrum Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
– zajęcia prowadzone przez pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w ramach cyklu „Ekonomia dla Liceum ELIT”
– warsztaty i wykłady z ekonomii, bankowości i finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach
– współpraca z Instytutem Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
– współpraca z Planetarium Śląskim
–  organizacja Regionalnej Sesji Popularnonaukowej z okazji Dnia Liczby Pi
– warsztaty i zajęcia matematyczno-logiczne
– sukcesy w Olimpiadach: Matematycznej (finalista w 2017 r.); Lingwistyki Matematycznej, Teoretycznej i Stosowanej; Ekonomicznej; Przedsiębiorczości; Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH; Matematycznej; Wiedzy Technicznej; Ogólnopolskiego Sejmiku Matematycznego; konkursów matematycznych i fizycznych: Kangur oraz Lwiątko
– zajęcia w ramach Międzyszkolnego Koła Miłośników Astronomii „Zodiak”
– obsługa szkolnego radiowęzła
–  zajęcia z podstaw robotyki, programowanie, projektowanie z wykorzystaniem drukarki 3D
– KONOPA Gaming Championships – szkolny turniej gamingowy organizowany przez uczniów szkoły

– wyjazdy edukacyjne do ośrodka naukowo-badawczego CERN (Europejska Organizacja Badań Jądrowych) w Szwajcarii

– wyjazdy na Międzynarodowe Targi Technologii Informatycznych i Telekomunikacyjnych w Hanowerze – CeBIT
– w roku szkolnym 2016/2017 stypendystą Ministra Edukacji Narodowej dla najlepszego ucznia szkoły został uczeń klasy SIGMA
– w roku szkolnym 2016/2017 najważniejszą nagrodę II Liceum, Laur Absolwenta, otrzymał uczeń klasy SIGMA
– losy absolwentów: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Politechnika Śląska w Gliwicach, Politechnika Wrocławska, Politechnika Krakowska, Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach.

Dodajmy, że uczniowie klas Sigma zwykle są najbardziej zaangażowani w inicjatywy społecznej Konopnickiej!